English | Hepgor gwe-lywio

Ysgolion Sydd Ar Gau Dros Dro - 21/10/2017

Croeso i gofrestr Cyngor Sir Caerfyrddin o ysgolion sydd ar gau dros dro.

Beth bynnag yw’r rheswm dros gau’r ysgol dros dro (tân, llifogydd, eira mawr, gwaith adeiladu) byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar gyfer pob ysgol yn y Sir sydd wedi’u cofrestru.

Cliciwch ar enw'r ysgol os bydd angen i chi weld manylion cyswllt.

>> Gweld HMS ac Amhariadau yn y Dyfodol

Nodyn: Fydd y dudalen yn adnewyddu bob 30 eiliad yn awtomatig.

Statws Ysgolion am Heddiw
Enw’r Ysgol Math o ysgol Statws Manylion
Ammanford Nursery / Meithrin Rhydaman Meithrin Ar Agor  
Abergwili Cynradd Ar Agor  
Abernant Cynradd Ar Agor  
Bancffosfelen Cynradd Ar Agor  
Bancyfelin Cynradd Ar Agor  
Beca Cynradd Ar Agor  
Betws Cynradd Ar Agor  
Bigyn Cynradd Ar Agor  
Blaenau Cynradd Ar Agor  
Bro Banw Cynradd Ar Agor  
Bro Brynach Cynradd Ar Agor  
Bryn Cynradd Ar Agor  
Bryn Teg, Llanelli Cynradd Ar Agor  
Brynaman Cynradd Ar Agor  
Brynsaron (Llangeler) Cynradd Ar Agor  
Burry Port Community Primary/Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn Cynradd Ar Agor  
Bynea Cynradd Ar Agor  
Cae'r Felin Cynradd Ar Agor  
Carreg Hirfaen Cynradd Ar Agor  
Carwe Cynradd Ar Agor  
Cefneithin Cynradd Ar Agor  
Cross Hands Cynradd Ar Agor  
Cwrt Henri Cynradd Ar Agor  
Cynwyl Elfed Cynradd Ar Agor  
Dafen Cynradd Ar Agor  
Drefach Cynradd Ar Agor  
Ferryside / Glanyfferi Cynradd Ar Agor  
Ffair-fach Cynradd Ar Agor  
Ffwrnes Cynradd Ar Agor  
Five Roads / Pum Heol Cynradd Ar Agor  
Gors-las Cynradd Ar Agor  
Griffith Jones Cynradd Ar Agor  
Gwenllian Cynradd Ar Agor  
Gwynfryn Cynradd Ar Agor  
Gymraeg Brynsierfel Cynradd Ar Agor  
Gymraeg Dewi Sant Cynradd Ar Agor  
Gymraeg Rhydaman Cynradd Ar Agor  
Hafodwenog Cynradd Ar Agor  
Halfway Cynradd Ar Agor  
Hendy Cynradd Ar Agor  
Johnstown / Tre Ioan Cynradd Ar Agor  
Laugharne / Lacharn Cynradd Ar Agor  
Llanddarog Cynradd Ar Agor  
Llandeilo Cynradd Ar Agor  
Llandybie Cynradd Ar Agor  
Llanedi Cynradd Ar Agor  
Llangadog Cynradd Ar Agor  
Llan-gain Cynradd Ar Agor  
Llangennech Cynradd Ar Agor  
Llangunnor / Llangynnwr Cynradd Ar Agor  
Llanllwni Cynradd Ar Agor  
Llanmiloe Cynradd Ar Agor  
Llannon Cynradd Ar Agor  
Llanpumsaint Cynradd Ar Agor  
Llansteffan Cynradd Ar Agor  
Llanybydder Cynradd Ar Agor  
Llechyfedach Cynradd Ar Agor  
Llys Hywel (Whitland / Hendy-gwyn) Cynradd Ar Agor  
Maes y Morfa Cynradd Ar Agor  
Maes-y-bont Cynradd Ar Agor  
Meidrim Cynradd Ar Agor  
Model Cynradd Ar Agor  
Mynydd y garreg Cynradd Ar Agor  
Myrddin Cynradd Ar Agor  
Nantgaredig Cynradd Ar Agor  
Old Road / Heol Hen Cynradd Ar Agor  
Parc y Tywyn Cynradd Ar Agor  
Parc-yr-hun Cynradd Ar Agor  
Pembrey / Pen-bre Cynradd Ar Agor  
Penboyr Cynradd Ar Agor  
Peniel Cynradd Ar Agor  
Penrhos - Copperworks Cynradd Ar Agor  
Penrhos - Lakefield / Maes-llyn Cynradd Ar Agor  
Pentip Cynradd Ar Agor  
Penygaer Cynradd Ar Agor  
Penygroes Cynradd Ar Agor  
Pont-henri Cynradd Ar Agor  
Pont-iets Cynradd Ar Agor  
Pontyberem Cynradd Ar Agor  
Pwll Cynradd Ar Agor  
Rhys Prichard Llandovery Cynradd Ar Agor  
Richmond Park / Parc Waun-dew Cynradd Ar Agor  
Saron Cynradd Ar Agor  
St. Mary's Carmarthen / Santes Fair Caerfyrddin Cynradd Ar Agor  
St. Mary's Catholic School Llanelli / Ysgol Gatholig Santes Fair Llanelli Cynradd Ar Agor  
Stebonheath Cynradd Ar Agor  
Swiss Valley Cynradd Ar Agor  
Talley / Talyllychau Cynradd Ar Agor  
Teilo Sant Cynradd Ar Agor  
Tremoilet Cynradd Ar Agor  
Trimsaran Cynradd Ar Agor  
Tumble / Tymbl Cynradd Ar Agor  
Tycroes Cynradd Ar Agor  
Y Bedol Cynradd Ar Agor  
Y Castell Cynradd Ar Agor  
Y Dderwen Cynradd Ar Agor  
Y Ddwylan Cynradd Ar Agor  
Y Felin Cynradd Ar Agor  
Y Fro Cynradd Ar Agor  
Bro Dinefwr Uwchradd Ar Agor  
Bro Myrddin Uwchradd Ar Agor  
Bryngwyn Uwchradd Ar Agor  
Coedcae Uwchradd Ar Agor  
Dyffryn Aman Uwchradd Ar Agor  
Dyffryn Taf Uwchradd Ar Agor  
Emlyn Uwchradd Ar Agor  
Glan-y-mor Uwchradd Ar Agor  
Maes y Gwendraeth Uwchradd Ar Agor  
Queen Elizabeth High / Frenhines Elisabeth Uwchradd Ar Agor  
St.John Lloyd / Sant Ioan Llwyd Uwchradd Ar Agor  
Strade Uwchradd Ar Agor  
Heol Goffa Arbennig Ar Agor  
Rhydygors Arbennig Ar Agor